Słownik meblarski

Maszyny i narzędzia

Kategoria obejmuje maszyny i ich części oraz narzędzia używane w przemyśle drzewnym i meblarskim.

Nóż strugarski gruby

Noże strugarskie grube – wykonuje się jako narzędzia całkowite niejednolite (w przeciwieństwie do noży strugarskich cienkich). …

Noże do głowic frezowych i strugarek

Noże do głowic frezowych i strugarek – noże stosowane do maszynowej obróbki drewna. …

Noże do skrawarek i przekrawarek

Noże do skrawarek i przekrawarek – to noże płaskie o prostoliniowej krawędzi tnącej i o znacznych długościach. Nie są znormalizowane ze względu na dużą różnorodność typów skrawarek i przekrawarek i zróżnicowane warunki mocowania tych noży w obrabiarkach. …

Noże wygładzarek, skrawarek, przekrawarek

Noże wygładzarek, skrawarek i przekrawarek – noże stosowane do maszynowej obróbki drewna. …

Obrabiarka cykliczna

Obrabiarki cykliczne – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego. …

Obrabiarka cykliczna jednopołożeniowa

Obrabiarki cykliczne jednopołożeniowe – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. …

Obrabiarka cykliczna pozycyjna

Obrabiarki cykliczne pozycyjne – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. …

Obrabiarka cykliczna przechodnia

Obrabiarki cykliczne przechodnie – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. …

Obrabiarka cykliczna przechodnio-pozycyjna

Obrabiarki cykliczne przechodnio-pozycyjne – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu …

Obrabiarka cykliczna wielopołożeniowa

Obrabiarki cykliczne wielopołożeniowe – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu …

Obrabiarka do drewna

Obrabiarka do drewna – obrabiarkami do drewna nazywa się te spośród maszyn produkcyjnych, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Narzędzia tnące obrabiarek są napędzane za pomocą silnika (zwykle elektrycznego). …

Obrabiarka przelotowa

Obrabiarki przelotowe – obrabiarki, które pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno jest przesuwane bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej. Element mija po drodze zespół roboczy i podczas tego przechodzenia jest przezeń obrabiany. …

Obrabiarka przelotowa z przerywanym przepływem

Obrabiarki przelotowe z przerywanym przepływem – obrabiarki, które pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno jest przesuwane bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej. …

Obrabiarka przelotowa ze zwartym przepływem

Obrabiarki przelotowe ze zwartym przepływem – obrabiarki, które pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno jest przesuwane bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej. …

Obrabiarka stała

Obrabiarka stała do drewna – obrabiarki stałe to maszyny, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku. Dzieli się je na grupy, podgrupy i typy. …

Oklejarka wąskich powierzchni

Oklejarka wąskich powierzchni – są obrabiarkami przeznaczonymi do wykończania wąskich powierzchni elementów (najczęściej płytowych) za pomocą specjalnej taśmy, zwanej obrzeżem. Obrabiarki te często potocznie nazywane są okleiniarkami, co jest błędem (okleiniarki to obrabiarki do wykończania szerokich płaszczyzn). …

Pilarka o obrotowym ruchu piły

Pilarki o obrotowym ruchu piły – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCK, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. …

Pilarka o postępowym ruchu piły

Pilarki o postępowym ruchu piły – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCP, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. …

Pilarko-frezarka

Pilarko-frezarka – jest to obrabiarka przeznaczona do piłowania drewna okrągłego, tarcicy i tworzyw drzewnych, a także do płaskiego lub profilowego frezowania prostoliniowych lub krzywoliniowych elementów z drewna litego. …

Piła panelowa

Piła panelowa – jest to obrabiarka, specjalny typ pilarek tarczowych, służąca do rozkroju handlowych formatów płyt drewnopochodnych poprzez wzdłużne i/lub poprzeczne cięcie elementów. Dzięki tej maszynie płyty meblowe można rozkroić na formatki o dowolnych wymiarach, dopasowanych indywidualnie do potrzeb oraz oczekiwań klienta. …

Pobijak

Pobijak – główka młotka tapicerskiego wykonanego w całości z twardego drewna. Pobijak może mieć różne wymiary i masę. Trzonek pobijaka ma odpowiednią długość, a jego profil jest dostosowany do chwytu ręki. …

Podział obrabiarek do drewna

Podział obrabiarek do drewna – obrabiarki do drewna podzielono na dwa działy: DC – obrabiarki stałe, DB – obrabiarki przenośne. …

Pogłębiak

Pogłębiaki – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł. …

Polewarka

Polewarka – maszyna służąca do nanoszenia wyrobów lakierowych metodą polewania. Podstawowym podzespołem polewarki, dzięki któremu uzyskuje się wypływ lakieru w postaci kurtyny, jest głowica. …

Rodzaje noży do obróbki drewna

Rodzaje (klasyfikacja) noży do obróbki drewna – w Polsce tylko nieliczne rodzaje noży do maszynowej obróbki drewna zostały znormalizowane. Stoi temu na przeszkodzie, zwłaszcza w odniesieniu do noży do głowic frezowych, duża różnorodność wymiarowa tych noży, podyktowana potrzebami i zakresem wykonywanej obróbki. …

Ściana wyciągowa

Ściana wyciągowa – jest stanowiskiem do natrysku przedmiotów o dużych wymiarach np. mebli szkieletowych lub elementów płytowych. Stanowi ona odmianę kabiny natryskowej, która nie ma ścian bocznych. Dzięki temu można przed nią natryskiwać przedmioty o różnych wymiarach. …

Skrawarka

Skrawarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCR, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Stół krojczy

Stół krojczy – podstawowe miejsce pracy w krojowni, służy do przygotowania układów krojów oraz wykroju formatek tkanin czy skór. …

Strugarka

Strugarka – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCH, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Szlifierka

Szlifierki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCS, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Szlifierka szerokotaśmowa

Szlifierka szerokotaśmowa – jest to obrabiarka służąca do szlifowania elementów płytowych wykonanych z drewna litego, drewna klejonego lub tworzyw drewnopochodnych. …

Szpilka tapicerska

Szpilka tapicerska – narzędzie tapicerskie służące w produkcji mebli tapicerowanych do spinania lub podtrzymywania tkaniny podczas jej przyszywania do warstwy podtrzymującej (podłoża) lub warstwy sprężynującej. …