Słownik meblarski

Pilarka o obrotowym ruchu piły

Pilarki o obrotowym ruchu piły – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCK, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym.

Pilarka o obrotowym ruchu piły należy do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku. Obrabiarki stałe do drewna – w tym pilarki o obrotowym ruchu piły – dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu.

Jak dzielą się pilarki o obrotowym ruchu piły?

Do pilarek o obrotowym ruchu piły zalicza się:

  • pilarki tarczowe (tarczówki) do kłód,
  • pilarki tarczowe (tarczówki) do tarcicy wzdłużne,
  • pilarki tarczowe (tarczówki) do tarcicy poprzeczne,
  • pilarki tarczowe (tarczówki) do tarcicy poprzeczno-wzdłużne (stolarskie),
  • pilarki tarczowe (tarczówki) rozdzielcze,
  • pilarki tarczowe (tarczówki) do płyt.

Zobacz też: podział obrabiarek do drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.