Słownik meblarski

Rodzaje noży do obróbki drewna

Rodzaje (klasyfikacja) noży do obróbki drewna – w Polsce tylko nieliczne rodzaje noży do maszynowej obróbki drewna zostały znormalizowane. Stoi temu na przeszkodzie, zwłaszcza w odniesieniu do noży do głowic frezowych, duża różnorodność wymiarowa tych noży, podyktowana potrzebami i zakresem wykonywanej obróbki.

Jakie są rodzaje noży do obróbki drewna?

Wyróżnia się trzy rodzaje noży do obróbki drewna:

  • noże do głowic frezowych i strugarek,
  • noże wygładzarek, skrawarek, przekrawarek,
  • noże do głowic stosowanych w tokarkach i obtaczarkach.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.