Słownik meblarski

Noże do głowic frezowych i strugarek

Noże do głowic frezowych i strugarek – noże stosowane do maszynowej obróbki drewna.

Dzieli się je na następujące typy i główne rodzaje:

a) noże płaskie bez otworów i szczelin zaciskane płaszczyznowo:

  • o prostym ostrzu, ostrzone z tyłu (tzn. od strony i powierzchni przyłożenia),
  • o łukowym ostrzu, ostrzone z tyłu,
  • o profilowych ostrzach, ostrzone z tyłu;

b) noże płaskie bez otworów i szczelin zaciskane klinowo, kołnierzowo, stożkowo i bocznie;

c) noże płaskie z otworami lub szczelinami:

  • o prostym ostrzu, ostrzone z tyłu,
  • o prostym ostrzu, ostrzone z przodu (tzn. od strony powierzchni natarcia),
  • o łukowym ostrzu, ostrzone z tyłu, ustawione skośnie,
  • o profilowym ostrzu, z profilem z tyłu, ostrzone z tyłu,
  • o profilowym ostrzu z profilem z przodu, ostrzone z tyłu,
  • o profilowym ostrzu, z profilem z tyłu, ostrzone z przodu;

d) noże łukowe;

e) noże hakowe;

f) noże kabłąkowe i kielichowe;

g) noże krążkowe;

h) nacinaki.

Zobacz też: rodzaje noży do obróbki drewna, klasyfikacja narzędzi do maszynowej obróbki drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.