Słownik meblarski

Obrabiarka cykliczna jednopołożeniowa

Obrabiarki cykliczne jednopołożeniowe – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie.

Jak pracują obrabiarki cykliczne jednopołożeniowe?

Obrabiarki cykliczne jednopołożeniowe nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

W obrabiarkach cyklicznych jednopołożeniowych ponadto nie można zacząć obróbki następnego elementu przed zakończeniem obróbki elementu poprzedniego. W tych obrabiarkach przesłankę do obliczania wydajności stanowi czas trwania cyklu roboczego obrabiarki.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.