Słownik meblarski

Obrabiarka cykliczna przechodnio-pozycyjna

Obrabiarki cykliczne przechodnio-pozycyjne – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

Jak pracują obrabiarki cykliczne przechodnio-pozycyjne?

Jeśli chodzi o obrabiarki cykliczne przechodnio-pozycyjne, to w obrabiarkach tych następuje połączenie przebiegu cyklu obróbczego obrabiarek przechodnich i pozycyjnych, co oznacza, że element jest obrabiany na obrabiarce dwukrotnie: raz w pozycji nieruchomej i raz w czasie przechodzenia ze strefy wejściowej do wyjściowej. Taki sposób obrabiania elementu ma miejsce w obrabiarkach dwu- i wielooperacyjnych, np.:

  • pilarko-wiertarkach,
  • czopiarko-wiertarkach,
  • liniach obróbkowych, składających się z obrabiarek przelotowych i pozycyjnych.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.