Słownik meblarski

Obrabiarka przelotowa

Obrabiarki przelotowe – obrabiarki, które pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno jest przesuwane bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej. Element mija po drodze zespół roboczy i podczas tego przechodzenia jest przezeń obrabiany.

Jakie są rodzaje obrabiarek przelotowych?

Obrabiarki przelotowe to np.:

  • trak pionowy,
  • czopiarka dwustronna,
  • taśmówka rozdzielcza.

Jak pracują obrabiarki przelotowe?

W obrabiarkach przelotowych sposób przesuwania obrabianych elementów przez obrabiarkę może mieć dwojaki charakter, zależny od konstrukcji mechanizmu posuwowego:

  • z przepływem zwartym,
  • z przepływem przerywanym.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.