Słownik meblarski

Obrabiarka cykliczna wielopołożeniowa

Obrabiarki cykliczne wielopołożeniowe – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

Jak pracują obrabiarki cykliczne wielopołożeniowe?

Jeśli chodzi o obrabiarki cykliczne wielopołożeniowe, to w obrabiarkach tych element zajmuje kolejno szereg położeń. Jest w nich mocowany, obrabiany lub zdejmowany. W obrabiarkach tych kolejny element może być częściowo obrabiany przed zakończeniem obróbki poprzedniego. W obróbce drewna obrabiarki wielopołożeniowe są rzadko stosowane.

Przykładem takiej obrabiarki jest jednostronna czopiarka obwiedniowa, w której element zajmuje w cyklu trzy położenia:

  • do mocowania,
  • do obróbki.
  • do zdejmowania elementu z obrabiarki.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.