Słownik meblarski

Obrabiarka przelotowa z przerywanym przepływem

Obrabiarki przelotowe z przerywanym przepływem – obrabiarki, które pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno jest przesuwane bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej.

Obrabiarki te mają łańcuchowe mechanizmy posuwowe i przesuwają swymi zabierakami obrabiane elementy w sposób nie ciągły, lecz z przerwami, zależnymi od rozstawu zabieraków.

Obrabiarki przelotowe z przerywanym przepływem – rodzaje

Do tej grupy należą np.:

  • tarczówki skracarki,
  • czopiarki dwustronne,
  • deszczułkarki.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.