Słownik meblarski

Obrabiarka stała

Obrabiarka stała do drewna – obrabiarki stałe to maszyny, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku. Dzieli się je na grupy, podgrupy i typy.

Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu. Wynika z tego, że dowolny typ obrabiarki jest oznaczony symbolem składającym się z pięciu liter alfabetu.

Jak oznaczana jest obrabiarka stała do drewna?

Przykładowo pilarka taśmowa stolarska z wychylnym stołem jest typem obrabiarki o symbolu DCPSB, w którym poszczególne litery oznaczają:

  • D – branżę: przemysł drzewny,
  • C – dział: obrabiarka stała,
  • P – grupę: pilarka o postępowym ruchu piły,
  • S – podgrupę: pilarka taśmowa stolarska,
  • B – typ: z wychylnym stołem.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.