Słownik meblarski

Obrabiarka przelotowa ze zwartym przepływem

Obrabiarki przelotowe ze zwartym przepływem – obrabiarki, które pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno jest przesuwane bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej.

Obrabiarki przelotowe ze zwartym przepływem mają walcowe, taśmowe, gąsienicowe i krążkowe mechanizmy posuwowe, o działaniu ciągłym a obrabiane elementy mogą być przesuwane jeden za drugim, w zasadzie bez przerw.

Obrabiarki przelotowe ze zwartym przepływem – rodzaje

Do grupy tej należą np.:

  • trak pionowy,
  • taśmówki i tarczówki rozdzielcze,
  • tarczówki wzdłużne z posuwem zmechanizowanym,
  • strugarki grubiarki,
  • wygładzarki,
  • drążkarki,
  • szlifierki walcowe i szerokotaśmowe.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.