Słownik meblarski

Maszyny i narzędzia

Kategoria obejmuje maszyny i ich części oraz narzędzia używane w przemyśle drzewnym i meblarskim.

Taśma ścierna

Taśmy ścierne – do obróbki drewna stosuje się różne narzędzia ścierne nasypowe w postaci: arkuszy, krążków i taśm. Szerokie zastosowanie w obróbce maszynowej znalazły taśmy bez końca. …

Tokarki i obtaczarki

Tokarki i obtaczarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCT, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub …

Typy technologiczne obrabiarek

Typy technologiczne obrabiarek – ze względu na charakter procesu obróbki każdą z obrabiarek można przydzielić do jednej z dwóch grup, stanowiących odmienne typy technologiczne: …

Urządzenie do natrysku

Urządzenie do natrysku – nanoszenie wyrobów lakierowych metodą natrysku wymaga jednoczesnego używania kilku urządzeń, które razem nazywamy urządzeniem natryskowym. …

Urządzenie do natrysku elektrostatycznego

Urządzenia do natrysku elektrostatycznego – elektrostatyczne nanoszenie wyrobów lakierowych uzyskuje się dzięki wytworzeniu pola elektrostatycznego, które powoduje przenoszenie rozproszonych uprzednio cząstek wyrobu lakierowego na wykańczany przedmiot. …

Urządzenie do zanurzania

Urządzenie do zanurzania – wykańczanie przez zanurzanie polega na kąpieli przedmiotu w wyrobie lakierowym. Lepkość lakieru powinna wynosić 15-45 s według Kubka Forda nr 4. Zanurzanie i wynurzanie musi być prowadzone z określoną prędkością, najczęściej od kilku do kilkunastu cm/min. …

Walcowo-taśmowa zgniatarka kobierca wiórów

Walcowo-taśmowa zgniatarka kobierca wiórów – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej. …

Wielkość ziaren ścierniwa

Wielkość ziaren ścierniwa – wielkość ziaren ścierniwa ma decydujący wpływ na gładkość szlifowanej powierzchni. …

Wiertarka

Wiertarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCW, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Wiertarka przelotowa

Wiertarka przelotowa – jest to obrabiarka służąca do wiercenia, rozwiercania i pogłębiania okrągłych otworów i/lub gniazd za pomocą wierteł zamocowanych w maszynie w tzw. wrzecionach. Ze względu na liczbę zastosowanych wrzecion wiertarka ta stanowi jeden z rodzajów tzw. wiertarki wielowrzecionowej. …

Wiertarka wielowrzecionowa

Wiertarka wielowrzecionowa – to obrabiarka służąca do wiercenia, rozwiercania i pogłębiania okrągłych otworów i/lub gniazd za pomocą wierteł zamocowanych w maszynie w tzw. wrzecionach. Wykorzystywana jest najczęściej do wykonywania wierceń pod połączenia śrubowe, kołki lub mimośrody. Jej nazwa wynika z liczby zastosowanych …

Wiertarko-frezarka

Wiertarko-frezarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCL, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Wiertło

Wiertła – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Narzędziami tymi wywierca się także wadliwe miejsca w elementach oraz wykonuje korki i zatyczki. …

Wiertło bębenkowe

Wiertła bębenkowe – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł. …

Wiertło cylindryczne

Wiertła cylindryczne – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł. …

Wiertło kręte

Wiertła kręte – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł. W praktyce najczęściej spotyka się wiertła kręte taśmowe …

Wiertło łyżkowe

Wiertła łyżkowe – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł. …

Wiertło środkowiec

Wiertła środkowce – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł. Jakie są rodzaje wierteł środkowców? Wiertła środkowce dzieli …

Wiertło śrubowe

Wiertła śrubowe – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł. …

Wilgotnościomierz

Wilgotnościomierz – przyrząd służący do szybkich pomiarów wilgotności drewna. …

Wymagania stawiane narzędziom i materiałom na narzędzia

Wymagania stawiane narzędziom i materiałom na narzędzia – od narzędzia wymaga się dużej trwałości ostrza, dostatecznej wytrzymałości, zapewniającej bezpieczną pracę, łatwości przygotowania do pracy i mocowania w obrabiarce, dużej dokładności wykonania. …

Wzorcarka

Wzorcarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCG, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Zgniatarka do wełny drzewnej

Zgniatarka do wełny drzewnej – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej. Praca zgniatarki przebiega w sposób okresowy. …

Zgniatarka drewna litego

Zgniatarka drewna litego – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej. …

Zgniatarka drewna rozdrobnionego

Zgniatarka drewna rozdrobnionego – maszyna często nazywana brykieciarką, służy do zgniatania rozdrobnionego drewna w celu ułatwienia transportu surowca lub ułatwienia dalszego użytkowania sortymentu. …