Słownik meblarski

Noże wygładzarek, skrawarek, przekrawarek

Noże wygładzarek, skrawarek i przekrawarek – noże stosowane do maszynowej obróbki drewna.

Noże wygładzarek, skrawarek i przekrawarek dzieli się na następujące typy i główne rodzaje:

a) noże do skrawarek:

  • płaskich suportowych do oklein,
  • obwodowych;

b) noże do skrawarek wiórkarek;

c) noże do przekrawarek;

d) noże do wygładzarek i zespołów gładzących strugarek:

  • do wygładzarek, o prostym ostrzu,
  • do zespołów gładzących, z otworami;

e) listwy naciskowe do skrawarek:

  • płaskich suportowych do oklein,
  • obwodowych;

f) nacinaki i obcinaki.

Zobacz też: rodzaje noży do obróbki drewna, klasyfikacja narzędzi do maszynowej obróbki drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.