Słownik meblarski

Obrabiarka cykliczna pozycyjna

Obrabiarki cykliczne pozycyjne – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie.

Jak pracują obrabiarki cykliczne pozycyjne?

Obrabiarki cykliczne pozycyjne nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

W tego typu obrabiarkach obrabiany element nie zmienia swego położenia w obrabiarce w trakcie obróbki lub obraca się w miejscu wokół swej osi.

Jakie są rodzaje obrabiarek cyklicznych pozycyjnych?

Do grupy tej zalicza się:

  • tarczówki poprzeczne do tarcicy,
  • wiertarki,
  • wiertarko-frezarki,
  • dłutarki,
  • wzorcarki bryłowe i płaskorzeźbowe,
  • skrawarki do oklein i skrawarki obwodowe,
  • tokarki.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.