Słownik meblarski

Pilarka o postępowym ruchu piły

Pilarka o postępowym ruchu piły – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCP, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym.

Pilarka o postępowym ruchu piły należy do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku. Obrabiarki stałe do drewna – w tym pilarki o postępowym ruchu piły – dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu.

Jak dzielą się pilarki o postępowym ruchu piły?

Do pilarek o postępowym ruchu piły zalicza się:

  • pilarki ramowe (traki) pionowe,
  • pilarki taśmowe (taśmówki) do kłód,
  • pilarki taśmowe (taśmówki) do wyrzynków,
  • pilarki taśmowe (taśmówki) rozdzielcze,
  • pilarki taśmowe (taśmówki) stolarskie.

Zobacz też: podział obrabiarek do drewna.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.