Słownik meblarski

Polewarka

Polewarka – maszyna służąca do nanoszenia wyrobów lakierowych metodą polewania. Podstawowym podzespołem polewarki, dzięki któremu uzyskuje się wypływ lakieru w postaci kurtyny, jest głowica.

Do nanoszenia wyrobów jednoskładnikowych używa się polewarek z jedną głowicą. Stosowanie wyrobów dwuskładnikowych wymaga użycia polewarek z dwoma głowicami, np. do lakierów poliestrowych lub poliuretanowych. Najbardziej rozpowszechnione są polewarki z głowicami szczelinowymi. Oprócz nich stosuje się też polewarki z głowicami przelewowymi.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.