Słownik meblarski

Obrabiarka cykliczna

Obrabiarki cykliczne – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

Obrabiarki cykliczne to np.:

  • taśmówki do kłód,
  • wiertarki pionowe,
  • czopiarki jednostronne.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.