Słownik meblarski

Maszyny i narzędzia

Kategoria obejmuje maszyny i ich części oraz narzędzia używane w przemyśle drzewnym i meblarskim.

Automat wiertarski

Automat wiertarski – automaty wiertarskie są obrabiarkami przeznaczonymi do wiercenia w elementach z drewna litego i tworzyw drzewnych otworów okrągłych przelotowych i nieprzelotowych. …

Automatyczna okleiniarka

Automatyczna okleiniarka – obrabiarka służąca do oklejania zarówno powierzchni płaskich, jak i elementów krzywoliniowych. Ta maszyna powoduje że, powierzchnie mebli stają się gładkie i estetyczne. …

Bęben

Bęben – urządzenie wykorzystywane do nanoszenia wyrobów lakierowych metodą bębnową. Najważniejszym podzespołem bębna jest pojemnik o przekroju wielokąta foremnego (najczęściej sześciokątny lub ośmiokątny) wykonany ze sklejki lub drewna litego. …

Brykieciarka tłokowa

Brykieciarka tłokowa – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej. …

Brykieciarka z napędem hydraulicznym

Brykieciarka z napędem hydraulicznym – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej. …

Centrum obróbcze sterowane numerycznie

Centrum obróbcze sterowane numerycznie – to obrabiarki sterowane wg programu zapisanego na nośniku informacji bez możliwości ingerencji i ewentualnej zmiany programu w trakcie realizacji. …

Cutter

Cutter – urządzenie do automatycznego jednowarstwowego rozkroju skór lub jednowarstwowego bądź wielowarstwowego rozkroju tkanin. Jest głównym elementem wyposażenia zautomatyzowanych krojowni tekstylnych. …

Dłutarka

Dłutarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCD, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Dłuto kwadratowe

Dłuta kwadratowe – kompletne narzędzie składa się z kwadratowego, pustego wewnątrz dłuta i krętego wiertła, kręcącego się wewnątrz dłuta. Końcówka części roboczej wiertła ma nieco większą średnicę niż dalsza część. …

Dłuto łańcuszkowe

Dłuta łańcuszkowe – kompletne dłuto łańcuszkowe składa się z łańcuszka stanowiącego część tnącą narzędzia, z listewki prowadzącej łańcuszek z krążkiem tocznym zmniejszającym tarcie łańcuszka o listewkę i z koła zębatego gwiazdkowego napędzającego łańcuszek. …

Dłuto oscylacyjne

Dłuta oscylacyjne – mogą być dwuostrzowe lub wieloostrzowe. Ze względu na grubość korpusu dłuta oscylacyjne można podzielić na cienkie i grube. …

Dłuto proste

Dłuta proste – dłuta proste mogą mieć jedną lub dwie krawędzie tnące i dlatego noszą nazwę dłut jednostronnych lub dwustronnych. …

Drukarka do nadruku rysunku drewna

Drukarka do nadruku rysunku drewna – najistotniejszą część zespołu roboczego służącego do nanoszenia rysunku drewna stanowi walec. Wykonany jest on z miedzi i pokryty twardą powłoką z chromu. W powłoce tej wykonano metodą chemigraficzną liczne drobne wgłębienia tworzące rysunek drewna szlachetnego gatunku. …

Formatyzerko-czopiarka

Formatyzerko-czopiarka – to obrabiarka należąca do grupy tzw. obrabiarek zespolonych: pracuje co najmniej dwoma narzędziami różnego rodzaju, mocowanymi w osobnych zespołach roboczych i wykonującymi oddzielnie w różnych miejscach obrabianego elementu obróbkę różnymi sposobami. …

Frez gwiazdowy

Frezy gwiazdowe – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona. …

Frez nasadzany

Frezy nasadzane – należą do narzędzi frezarskich przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona. …

Frez ścinowy

Frezy ścinowe – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona. …

Frez tarczowy

Frezy tarczowe – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona. …

Frez zataczany

Frezy zataczane – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona. …

Frez złożony

Frezy złożone – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona. …

Frezarka

Frezarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCF, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na …

Frezarka karuzelowa

Frezarka karuzelowa – frezarki górnowrzecionowe karuzelowe są przeznaczone do masowego frezowania zewnętrznego lub wewnętrznego przedmiotów na całym ich obwodzie lub do jednoczesnego frezowania jednego boku kilku elementów krzywoliniowych. …

Frezarko-kopiarka

Frezarko-kopiarka – frezarka stosowana do obróbki powierzchni nieregularnych (np. matryc, form wtryskowych, wykrojników, tłoczników, krzywek, łopatek turbin, śrub okrętowych) przez nadawanie obrabianej powierzchni kształtu odtwarzanego przez narzędzie wg wzornika (płaskiego lub przestrzennego) lub rysunku. …

Giętarka drewna litego

Giętarka drewna litego – do obróbki plastycznej drewna i tworzyw drzewnych służy wiele maszyn i urządzeń – różnią się one między sobą budową, działaniem i przeznaczeniem. Są stosowane w takich działach przemysłu drzewnego, jak meblarstwo, produkcja tworzyw drzewnych, produkcja wielkowymiarowych elementów gięto-klejonych, …

Giętarka kołpakowa

Giętarka kołpakowa – podobnie jak giętarki liniowe służą do gięcia swobodnego klepek beczek cienkościennych. Są to maszyny do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności. …

Giętarka linowa

Giętarki linowe – są to maszyny do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności. Giętarki linowe są maszynami do gięcia swobodnego, stosowane głównie w bednarstwie. …

Giętarka z formą obrotową

Giętarka z formą obrotową – to maszyna do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności. Giętarki z formą obrotową służą do nadawania elementom kształtów zamkniętych lub …

Giętarka z ramionami

Giętarki z ramionami – są to maszyny do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności. Giętarki z ramionami służą do nadawania elementom kształtów łukowych, zawsze otwartych, …

Giętarko-sklejarka

Giętarko-sklejarki – są to maszyny do obróbki złożonej, podczas której odbywa się gięcie pakietu cienkich elementów z drewna (np. pasków lub arkuszy forniru) i jednoczesne ich sklejanie. Rezultatem tej obróbki są elementy tzw. gięto-klejone o budowie warstwowej. …

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą

Giętarko-sklejarka ze sztywnymi formami – rodzaj giętarko-sklejarki; maszyny te są budowane jako prasy jedno- i wielopółkowe ze sztywnymi formami (formą i przeciwformą). Prasy w postaci giętarko-sklejarek mogą służyć do gięcia elementów o głębokich kształtach lub do elementów o kształtach bardziej płaskich. …

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą i dzieloną przeciwformą

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą i dzieloną przeciwformą – rodzaj giętarko-sklejarki; maszyny ze sztywną formą i dzieloną przeciwformą bywają stosowane m.in. w przypadkach takich, gdy profile gięcia są głębokie, a składowe siły nacisku, działające na poszczególne powierzchnie, nie zapewniają równomiernego ich docisku do …

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą i elastycznym dociskiem

Giętarko-sklejarki ze sztywną formą i elastycznym dociskiem – rodzaj giętarko-sklejarki; maszyny te są stosowane do wykonywania elementów o kształtach zarówno płaskich, jak i głębokich, otwartych i zamkniętych. …