case studies

Case studies (ang. studium przypadku) – szczegółowe opisy i analizy konkretnych, pojedynczych przypadków, zdarzeń, procesów, działań firm i ludzi.