Słownik meblarski

Podział obrabiarek do drewna

Podział obrabiarek do drewna – obrabiarki do drewna podzielono na dwa działy: DC – obrabiarki stałe, DB – obrabiarki przenośne.

Obrabiarki stałe to maszyny, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku. Natomiast obrabiarki przenośne w czasie pracy są trzymane w rękach operatora. Podział obrabiarek do drewna stałych na podgrupy jest dokonywany na podstawie niejednakowych dla każdej grupy kryteriów. Są nimi zazwyczaj: kształt zespołu roboczego lub narzędzia, zastosowanie obrabiarki, liczba obrabianych stron elementu, położenie zespołu roboczego, kinematyka ruchu narzędzia, a także zakres obróbki.

Jak dzielą się obrabiarki stałe do drewna?

Obrabiarki stałe do drewna dzieli się na grupy, podgrupy i typy, natomiast każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej przyporządkowano określoną literę alfabetu. Wynika z tego, że dowolny typ obrabiarki jest oznaczony symbolem składającym się z pięciu liter alfabetu.

Przykładowo pilarka taśmowa stolarska z wychylnym stołem jest typem obrabiarki o symbolu DCPSB, natomiast poszczególne litery oznaczają:

 • D – branżę: przemysł drzewny,
 • C – dział: obrabiarka stała,
 • P – grupę: pilarka o postępowym ruchu piły,
 • S – podgrupę: pilarka taśmowa stolarska,
 • B – typ: z wychylnym stołem.

Podział obrabiarek do drewna ze względu na sposób obróbki

W przypadku obrabiarek stałych podstawę ich podziału grupy stanowi głównie sposób obróbki, jaką można wykonać za pomocą danej maszyny. Tak więc obrabiarki do obróbki piłowaniem nazywa się ogólnie pilarkami, obróbki struganiem – strugarkami, do obróbki wierceniem – wiertarkami itp. Rozróżnia się następujące grupy obrabiarek stałych:

 • DCP – pilarki o postępowym ruchu piły,
 • DCK – pilarki o obrotowym ruchu piły,
 • DCH – strugarki,
 • DCF – frezarki,
 • DCG – wzorcarki,
 • DCW – wiertarki,
 • DCL – wiertarko-frezarki,
 • DCD – dłutarki,
 • DCT – tokarki i obtaczarki,
 • DCS – szlifierki,
 • DCR – skrawarki,
 • DCN – przekrawarki, rozkrawarki i wykrawarki,
 • DCX – obrabiarki kombinowane i uniwersalne,
 • DCY – obrabiarki złożone,
 • DCZ – obrabiarki zespolone.

W praktyce przemysłowej spotyka się bardzo dużo typów obrabiarek wchodzących w skład określonej podgrupy. Obrabiarki te różnią się między sobą szczegółami konstrukcyjnymi. Przy podziale obrabiarek na typy uwzględnia się głównie takie kryteria, jak liczba wrzecion, rodzaj posuwu, wychylność stołu lub wrzeciona, a także przesuwalność stołu lub wrzeciona.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.