Słownik meblarski

Ściana wyciągowa

Ściana wyciągowa – jest stanowiskiem do natrysku przedmiotów o dużych wymiarach np. mebli szkieletowych lub elementów płytowych. Stanowi ona odmianę kabiny natryskowej, która nie ma ścian bocznych. Dzięki temu można przed nią natryskiwać przedmioty o różnych wymiarach.

Ściana wyciągowa a kabina natryskowa

Budowa i istota działania ściany wyciągowej są niemal identyczne jak kabiny natryskowej. Różnica polega na braku ścian bocznych i stołu obrotowego. Natryskiwany przedmiot ustawia się przed ścianą roboczą na wózku lub przenośniku. Układ wentylacyjny ściany wyposażono w przewody i przepustnice do częściowej recyrkulacji powietrza.

Tego rodzaju ściany ustawia się w lakierniach znajdujących się na piętrach. W przypadku instalowania ścian w pomieszczeniach na parterze zbiorniki wody mogą być większe. Są one wtedy wpuszczone w podłogę.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.