Słownik meblarski

Obrabiarka do drewna

Obrabiarka do drewna – obrabiarkami do drewna nazywa się te spośród maszyn produkcyjnych, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Narzędzia tnące obrabiarek są napędzane za pomocą silnika (zwykle elektrycznego).

Podział obrabiarek do drewna obejmuje dwa działy:

  • DC – obrabiarki stałe,
  • DB – obrabiarki przenośne.

Obrabiarka do drewna: stała a przenośna

Obrabiarki stałe to maszyny, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku.

Natomiast obrabiarki przenośne w czasie pracy są trzymane w rękach operatora.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.