Słownik meblarski

Szlifierka

Szlifierki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCS, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku.

Obrabiarki stałe do drewna – w tym szlifierki – dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu.

Jak dzielą się szlifierki?

Szlifierki dzieli się na podgrupy, przyjmując za kryterium kształt zespołu roboczego:

  • szlifierki taśmowe,
  • szlifierki tarczowe,
  • szlifierki wałkowe,
  • szlifierki walcowe,
  • szlifierki bębnowe,
  • szlifierki szczotkowe,
  • szlifierki kombinowane.

Zobacz też: podział obrabiarek do drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.