Słownik meblarski

Obrabiarka cykliczna przechodnia

Obrabiarki cykliczne przechodnie – obrabiarki, które charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie.

Jak pracują obrabiarki cykliczne przechodnie?

Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

Obrabiarki te pracują w taki sposób, że obrabiany element przechodzi ze strefy wejściowej do wyjściowej obrabiarki i jest w tym czasie obrabiany.

Jakie są rodzaje obrabiarek cyklicznych przechodnich?

Do grupy tej należą przykładowo:

  • taśmówki do kłód,
  • tarczówki z wózkiem lub przesuwanym stołem,
  • taśmówki i tarczówki stolarskie,
  • wyrówniarki,
  • frezarki dolnowrzecionowe i frezarki górnowrzecionowe przy obróbce elementów nie na całym obwodzie,
  • czopiarki jednostronne,
  • wczepiarki jednowrzecionowe,
  • wczepiarki tarczowe,
  • szlifierki taśmowe ze stołem,
  • szlifierki tarczowe.

Zobacz też: typy technologiczne obrabiarek

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.