Słownik meblarski

Noże do skrawarek i przekrawarek

Noże do skrawarek i przekrawarek – to noże płaskie o prostoliniowej krawędzi tnącej i o znacznych długościach. Nie są znormalizowane ze względu na dużą różnorodność typów skrawarek i przekrawarek i zróżnicowane warunki mocowania tych noży w obrabiarkach.

Jak są zbudowane noże do skrawarek i przekrawarek?

Noże do skrawarek płaskich i obwodowych oraz do przekrawarek mają taką samą budowę. Liczba szczelin do mocowania noża zależy od długości noża i wynosi zwykle od 5 do 27 szczelin. Noże te są wykonane jako jednolite lub – najczęściej – mają nakładkę ze stali narzędziowej stopowej NWI1. Twardość nakładek po hartowaniu HRC = 62.

Listwy naciskowe do skrawarek mają długość dostosowaną do długości noża; ich szerokość B = 40-80 mm, a grubość s = 40 mm. Przeciwnoże przekrawarek mają grubość nieprzekraczającą 10 mm.

Zobacz też: rodzaje noży do obróbki drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.