Słownik meblarski

Zgniatarka drewna litego

Zgniatarka drewna litego – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej.

Do czego służy zgniatarka drewna litego?

Najczęściej obróbka zgniataniem bywa stosowna w celu:

  • zagęszczenia przypowierzchniowej warstwy drewna dla zwiększenia wytrzymałości tej warstwy,
  • polepszenia gładkości powierzchni drewna i uzyskania dokładnych wymiarów przez walcowanie,
  • uzyskania profilowej lub płaskorzeźbowej faktury powierzchni przez odciskanie płaskie lub walcowe.

Do czego służy zgniatarka krążkowa?

Przykładem mogą być zgniatarki krążkowe do obróbki powierzchni walcowej czopów okrągłych w przednich nogach krzeseł giętych.

W warunkach nie zawsze poprawnego użytkowania krzesła połączenia czopowe przednich nóg z ramą siedziskową są narażone na działanie znacznych nacisków bocznych i mogą łatwo ulec zniszczeniu. Aby wzmocnić połączenie, wykonuje się czopy o nieco większej średnicy i następnie poddaje się je powierzchniowemu zgniataniu.

Jak działa zgniatarka krążkowa?

Elementami roboczymi zgniatarek są trzy obracające się krążki, między które wkładany jest czop. Każdy krążek ma dwa płaskie ścięcia. W położeniu, przy którym krążki są zwrócone do siebie ścięciami, wkłada się czop do przestrzeni roboczej. Obracające się krążki zgniatają swymi walcowymi powierzchniami materiał, zmniejszając średnicę czopa.

Po wykonaniu przez wszystkie krążki połowy obrotu przestrzeń robocza znów się powiększa, natomiast zgnieciony powierzchniowo czop może być z niej wyjęty. Krążki napędza silnik za pośrednictwem przekładni pasowej, ślimakowej, a także zębatej. Wałek jednego z krążków jest ułożyskowany w nastawnym suporcie, co umożliwia regulację wielkości przestrzeni roboczej i przez to dokładną regulację średnicy czopa.

Robocza powierzchnia krążków jest drobno rowkowana i taki wzór otrzymuje powierzchnia zgniatanego czopa. Rowki na powierzchni czopa ułatwiają prawidłowe powlekanie tej powierzchni klejem.

Źródło: Bieniek S. (1995), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.