Słownik meblarski

Walcowo-taśmowa zgniatarka kobierca wiórów

Walcowo-taśmowa zgniatarka kobierca wiórów – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej.

Do czego służy zgniatarka?

Walcowo-taśmowa zgniatarka kobierca wiórów, nazywana także prasą wałowo-taśmową, służy do wstępnego zgniatania uformowanego nasypu wiórów w celu ich zagęszczenia.

Dzięki tej operacji wstęga kobierca – oprócz zmniejszenia wysokości – uzyskuje także większą spoistość i odporność na wstrząsy i deformacje – cechy bardzo pożądane w procesie dzielenia wstęgi na formaty i w czasie ich transportu do prasy głównej, znajdującej się w ciągu technologicznym. Maszyna ta jest usytuowana w ciągu produkcyjnym na przedłużeniu przenośnika formowania wstęgi kobierca wiórów.

Jak jest zbudowana zgniatarka?

W zgniatarce można wyodrębnić dwa zasadnicze zespoły: podpierający i dociskowy. W skład pierwszego zespołu wchodzą: taśma wraz z elementami jej napinania, prowadzenia i podparcia oraz dolny walec podpierający. Zadaniem tego zespołu jest utworzenie płaskiej i sztywnej powierzchni, po której przesuwa się taśma przenośnika transportującego wstęgę kobierca wiórów.

Zespół dociskowy jest umieszczony nad zespołem podpierającym i składa się z trzech ramion przegubowo połączonych ze sobą i z korpusem maszyny. Na ramionach tych są zamontowane bębny służące do napinania taśmy, wałki dociskowe taśmy oraz duży walec dociskowy.

Jak działa zgniatarka?

Taśma zespołu podpierającego oraz taśma zespołu dociskowego są napędzane od wspólnego zespołu napędowego, w skład którego wchodzą silnik hydrauliczny oraz przekładnie: łańcuchowa i zębate.

Taśmy w obu zespołach powinny przesuwać się z jednakową prędkością i bez poślizgów, co zapewniają zainstalowane w obu zespołach bębny napinające, bębny zwiększające kąt opasania i bębny prowadzące taśmę.

Źródło: Bieniek S. (1995), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.