Słownik meblarski

Wiertarko-frezarka

Wiertarko-frezarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCL, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku.

Obrabiarki stałe do drewna – w tym wiertarko-frezarki – dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu.

Jak dzielą się wiertarko-frezarki?

Wiertarko-frezarki dzieli się na podgrupy, przyjmując za kryterium liczbę obrabianych stron elementu. Są to:

  • wiertarko-frezarki jednostronne,
  • wiertarko-frezarki dwustronne.

Zobacz też: podział obrabiarek do drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.