Słownik meblarski

Urządzenie do natrysku elektrostatycznego

Urządzenia do natrysku elektrostatycznego – elektrostatyczne nanoszenie wyrobów lakierowych uzyskuje się dzięki wytworzeniu pola elektrostatycznego, które powoduje przenoszenie rozproszonych uprzednio cząstek wyrobu lakierowego na wykańczany przedmiot.

Do wytworzenia pola elektrostatycznego służy źródło prądu stałego zwane generatorem.

Na czym polega natrysk elektrostatyczny?

Cząstki lakieru uzyskują ładunek dodatni dzięki zastosowaniu elektrody jonizującej urządzenia natryskowego. Naładowane jednakowo cząstki odpychają się wzajemnie, co zwiększa rozproszenie wyrobu oraz umożliwia równomierne osadzanie się cząstek na wykańczanej powierzchni. Poruszające się wzdłuż linii pola elektrostatycznego cząstki osiadają na powierzchni uziemionego przedmiotu, tracą posiadany ładunek i tworzą powłokę.

Niewielka liczba cząstek nie trafia na powierzchnię przedmiotu, jest to przyczyna nieznacznych strat lakieru wynoszących tylko kilka procent. Dla zmniejszenia tych strat czasem stosuje się dodatkowe elektrody, które umieszcza się po drugiej stronie wykańczanego przedmiotu. Tor lotu cząstek przy natrysku elektrostatycznym jest zupełnie odmienny niż przy natrysku pneumatycznym.

Jak jest zbudowane urządzenie do natrysku elektrostatycznego?

Urządzenie do natrysku elektrostatycznego składa się z pistoletu elektrostatycznego, generatora wysokiego napięcia, zbiornika ciśnieniowego z mieszadłem i miernika oporu właściwego wyrobu lakierowego.

Zespołem rozpylającym i ładującym elektrycznie wyrób lakierowy może być wirująca głowica napędzana silnikiem elektrycznym lub turbinka powietrzną. Pistolet połączono z generatorem przewodem specjalnym, natomiast podzespoły tworzące urządzenie znajdują się na wózku.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.