Słownik meblarski

Wiertarka wielowrzecionowa

Wiertarka wielowrzecionowa – to obrabiarka służąca do wiercenia, rozwiercania i pogłębiania okrągłych otworów i/lub gniazd za pomocą wierteł zamocowanych w maszynie w tzw. wrzecionach. Wykorzystywana jest najczęściej do wykonywania wierceń pod połączenia śrubowe, kołki lub mimośrody. Jej nazwa wynika z liczby zastosowanych wrzecion.

Charakterystyczne jest to, że przy rozstawie wrzecion zastosowano tzw. moduł (system) 32 mm. Oznacza to, że rozstaw poszczególnych wierteł musi stanowić wielokrotność tego modułu (np. 64/96/128 mm). Wiertła można zamocować w agregacie poziomym oraz pionowym.

Jakie są rodzaje wiertarek wielowrzecionowych?

Wyróżnia się wiertarki wielowrzecionowe:

  • poziome,
  • pionowe,
  • pionowo-poziome,
  • czterostronne.

Wiertarka jednostronna a wiertarka przelotowa

Wiertarki wielowrzecionowe można podzielić także na wiertarki jednostronne i wiertarki przelotowe.

W wiertarkach jednostronnych operator wprowadza elementy, które mają być poddane wierceniu na zespół roboczy. Po przeprowadzeniu operacji wiercenia odbiera element w tym samym miejscu, czyli w miejscu jego wprowadzenia na zespół roboczy.

Wiertarkę przelotową charakteryzuje obustronny tryb pracy: elementy podawane są przez operatora z jednej strony maszyny, a po wykonaniu operacji wiercenia odbierane są z drugiej strony maszyny (tzw. praca „na przelot”).