Słownik meblarski

Wiertło łyżkowe

Wiertła łyżkowe – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł.

Wiertła łyżkowe stosuje się do wiercenia stosunkowo głębokich otworów w kierunku równoległym do przebiegu włókien.

Wiertła łyżkowe – jakie są ich wady?

Wady wierteł łyżkowych to: utrudnione odprowadzanie wiórów i niesymetryczne obciążenie siłami skrawania. Dlatego do wiercenia otworów wzdłuż włókien powszechnie są stosowane wiertła łyżkowo-śrubowe. Wiertła takie mają na odcinku o długości około 2,5D dwa śrubowe rowki, przechodzące następnie w rowki równoległe do osi obrotu wiertła.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.