Słownik meblarski

Wiertło cylindryczne

Wiertła cylindryczne – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł.

Jak dzielą się wiertła cylindryczne?

Wiertła cylindryczne można podzielić na wiertła całkowite i złożone.

W wiertłach cylindrycznych całkowitych część robocza i korpus stanowią jednolitą całość.

W wiertłach cylindrycznych złożonych do korpusu mocuje się na stałe lub w sposób umożliwiający wymianę różne pod względem kształtów albo wymiarów części robocze, a także wypychacze.

Do czego używane są wiertła cylindryczne?

Wiertła cylindryczne mają różnorodną konstrukcję, lecz ich zasadniczy kształt stanowi pusty cylinder z krawędziami tnącymi umieszczonymi w części czołowej. Stosuje się je do wiercenia pierścieniowego, w wyniku którego można otrzymywać kołki, korki i zatyczki do otworów po sękach lub wywierconych miejscach wadliwych.

Głębokość wiercenia zależy od konstrukcji wiertła i zwykle przekracza 50 mm. Średnice wewnętrzne tych wierteł wynoszą 20-80 mm. Średnice zewnętrzne są zwykle o około 5 mm większe od wewnętrznych.

Do czego służą wypychacze?

Do produkcji zatyczek najczęściej stosuje się wiertła c. piłkowe, które zapewniają wykonanie zatyczki o średnicy odpowiadającej średnicy zaprawianego otworu. Średnicę zatyczki można – w zakresie wymaganej dokładności – regulować wielkością poszerzenia uzębienia wiertła. W celu ułatwienia usunięcia zatyczki z wnętrza wiertła stosuje się wypychacze.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.