Słownik meblarski

Typy technologiczne obrabiarek

Typy technologiczne obrabiarek – ze względu na charakter procesu obróbki każdą z obrabiarek można przydzielić do jednej z dwóch grup, stanowiących odmienne typy technologiczne:

  • obrabiarki przelotowe,
  • obrabiarki cykliczne.

Obrabiarki przelotowe a obrabiarki cykliczne

Obrabiarki przelotowe pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno jest przesuwane bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej. Element mija po drodze zespół roboczy i podczas tego przechodzenia jest przezeń obrabiany.

Obrabiarki cykliczne charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których są wykonywane inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

Jaką obrabiarką jest frezarka dolnowrzecionowa?

Należy podkreślić, że przynależność danej obrabiarki do grupy technologicznej nie wynika z konstrukcji obrabiarki, lecz z przebiegu wykonywanej na niej obróbki. Przykładem może być frezarka dolnowrzecionowa – zastosowana do profilowania jednego boku listew z użyciem dostawnego mechanizmu posuwowego jest obrabiarką przelotową, a użyta do frezowania obwodu oparcia krzesła z zastosowaniem wzornika jest obrabiarką cykliczną.

Jakie są typy technologiczne obrabiarek?

Uszczegółowiony podział obrabiarek na typy technologiczne jest następujący:

  • obrabiarki przelotowe ze zwartym przepływem,
  • obrabiarki przelotowe z przerywanym przepływem,
  • obrabiarki cykliczne przechodnie jednopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne przechodnie wielopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne pozycyjne jednopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne pozycyjne wielopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne pozycyjno-przechodnie.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.