Słownik meblarski

Typy technologiczne obrabiarek

Typy technologiczne obrabiarek – ze względu na charakter procesu obróbki każdą z obrabiarek można przydzielić do jednej z dwóch grup stanowiących odmienne typy technologiczne: obrabiarki przelotowe, obrabiarki cykliczne.

  Obrabiarki przelotowe a obrabiarki cykliczne

  Obrabiarki przelotowe pracują w sposób ciągły: obrabiane drewno przesuwa się bez przerw w jednym kierunku, przechodząc ze strefy wejściowej obrabiarki do jej strefy wyjściowej. Element mija po drodze zespół roboczy i podczas tego przechodzenia jest przezeń obrabiany.

  Obrabiarki cykliczne charakteryzują się tym, że wszystkie ruchy potrzebne do wykonania obróbki powtarzają się kolejno, cyklicznie. Obrabiarki te nie obrabiają drewna w sposób ciągły, lecz z przerwami, w czasie których wykonują inne ruchy, wchodzące w skład cyklu obróbczego.

  Jaką obrabiarką jest frezarka dolnowrzecionowa?

  Należy podkreślić, że przynależność danej obrabiarki do grupy technologicznej nie wynika z konstrukcji obrabiarki, lecz z przebiegu wykonywanej na niej obróbki. Przykładem może być frezarka dolnowrzecionowa. Przy profilowaniu jednego boku listew z użyciem dostawnego mechanizmu posuwowego zalicza się ją do obrabiarek przelotowych. Natomiast użyta do frezowania obwodu oparcia krzesła z zastosowaniem wzornika staje się obrabiarką cykliczną.

  Jakie są typy technologiczne obrabiarek?

  Uszczegółowiony podział obrabiarek na typy technologiczne jest następujący:

  • obrabiarki przelotowe ze zwartym przepływem,
  • obrabiarki przelotowe z przerywanym przepływem,
  • obrabiarki cykliczne przechodnie jednopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne przechodnie wielopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne pozycyjne jednopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne pozycyjne wielopołożeniowe,
  • obrabiarki cykliczne pozycyjno-przechodnie.

  Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.