Słownik meblarski

Wilgotnościomierz

Wilgotnościomierz – przyrząd służący do szybkich pomiarów wilgotności drewna.

Jak działa wilgotnościomierz oporowy?

Wilgotnościomierz oporowy to wilgotnościomierz, którego zasada działania polega na pomiarze oporu elektrycznego drewna.

Jak działa wilgotnościomierz pojemnościowy?

Wilgotnościomierz pojemnościowy to wilgotnościomierz, którego zasada działania jest oparta na pomiarze pojemności elektrycznej kondensatora z próbką drewna.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.