Słownik meblarski

Wielkość ziaren ścierniwa

Wielkość ziaren ścierniwa – wielkość ziaren ścierniwa ma decydujący wpływ na gładkość szlifowanej powierzchni.

Jak ustala się wielkość ziaren ścierniwa?

Wielkość ziaren ścierniwa ustala się metodą przesiewania ziaren przez sita o określanych wymiarach oczek i oznacza umownie numerem ziarna. Każdemu numerowi ziarna odpowiada zakres wymiaru charakterystycznego ziarna. Charakterystyczny wymiar ziarna stanowi długość dłuższego boku podstawy prostopadłościanu opisanego na ziarnie.

Drobnoziarniste materiały ścierne dają dużą gładkość obróbki, lecz ich wydajność jest mała. Do szlifowania drewna twardego należy stosować w takich samych warunkach obróbki bardziej drobnoziarniste ścierniwo niż do obróbki drewna miękkiego.

Co stanowi podłoże narzędzi ściernych?

Podłoże narzędzi ściernych mogą stanowić: papier o różnej gramaturze (oznaczenie P), tkanina (T), papier wzmocniony tkaniną (PT), a także fibra (F). Papierowe podłoże może być wykonane z papieru zwykłego, giętkiego lub sodoodpornego. Jako tkaniny na podłoża używa się płótna, gazy, perkalu i rypsu.

Czego używać do szlifowania?

Rodzaj użytego podłoża jest zależny od rodzaju szlifowania. Do szlifowania płaskich boków elementów można stosować mniej podatne podłoże papierowe; szlifowanie elementów profilowanych wymaga podłoża podatnego – tkaniny lub papieru wzmocnionego tkaniną. Do szlifowania lub polerowania na mokro zależy stosować papiery wodoodporne, fibrę lub tkaninę impregnowaną.

Gęstość nasypu ziaren ściernych na powierzchnię roboczą taśmy lub arkusza jest ważną cechą narzędzi ściernych nasypowych. Ze względu na gęstość nasypu rozróżnia się narzędzia ścierne z nasypem zwartym (pełnym), pośrednim (półpełnym) i rozproszonym (luźnym).

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.