Słownik meblarski

Wiertło śrubowe

Wiertła śrubowe – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł.

Do czego używane są wiertła śrubowe?

Wiertła śrubowe są wykonywane w dwóch odmianach, przystosowanych do wiercenia stosunkowo płytkich otworów (o głębokości do 100 mm) wzdłuż i w poprzek włókien. Ze względu na to, że wiertła śrubowe mają duży kąt skrawania wywołujący znaczne opory skrawania, nie zaleca się stosowania ich do otworów o średnicach przekraczających 20 mm.

Długości całkowite wierteł śrubowych wynoszą 70-300 mm, a średnica chwytu nie przekracza 20 mm. Śrubowy kształt rowków wiertła ułatwia odprowadzanie skrawanego wióra z otworu.

Dlaczego ważny jest kąt pochylenia rowka względem osi wiertła?

Kąt pochylenia rowka względem osi wiertła wpływa nie tylko na warunki odprowadzenia wióra, lecz decyduje także o wartości kąta natarcia. W przypadku wiertła o krawędziach tnących prostopadłych do osi obrotu kąt pochylenia rowka w danym punkcie jest równy kątowi natarcia ostrza w rozpatrywanym punkcie krawędzi tnącej.

Zwiększenie kąta pochylenia rowka powoduje zmniejszenie kąta skrawania ostrza. Konsekwencją tego jest zmniejszenie oporów skrawania i polepszenie warunków odprowadzania wióra, lecz jednocześnie zmniejszenie sztywności wiertła.

Ze względu na włóknistą budowę drewna kąt nachylenia krawędzi tnącej do osi obrotu wiertła ma duży wpływ na proces wiercenia i wartość kątów ostrza. Przy wierceniu w kierunku prostopadłym do włókien zwiększenie kąta powoduje zmniejszenie nie tylko siły skrawania, lecz także osiowej siły odporu. Przy wierceniu wzdłuż włókien zmniejszenie siły skrawania i odporu następuje wraz ze zmniejszeniem kąta.

Jak uniknąć błędów przy wierceniu?

Wiertła śrubowe z krajakami stosuje się do poprzecznego wiercenia dokładnych otworów w drewnie litym i w elementach fornirowanych. Wysokość krajaków nie powinna być większa od wielkości posuwu na jedno ostrze wiertła. W zależności od wartości kątów w środkowej części wiertła zamiast skrawania może następować skrobanie lub zgniatanie drewna. Zjawiska te powodują znaczny wzrost siły posuwu wiertła.

Skrócenie krawędzi przez podszlifowanie umożliwia dwukrotne zwiększenie prędkości posuwu wiertła bez konieczności zwiększenia siły posuwu.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.