Słownik meblarski

Urządzenie do natrysku

Urządzenie do natrysku – nanoszenie wyrobów lakierowych metodą natrysku wymaga jednoczesnego używania kilku urządzeń, które razem nazywamy urządzeniem natryskowym.

Jak jest zbudowane urządzenie do natrysku?

Urządzenie do natrysku składa się z:

  • aparatu natryskowego, zwanego popularnie pistoletem,
  • zbiornika wyrobu lakierowego (jeżeli pistolet nie ma zbiorniczka przy korpusie),
  • zestawu przygotowania powietrza,
  • przewodów do powietrza i wyrobu lakierowego,
  • sprężarki powietrza oraz stanowiska natryskowego,
  • kabiny natryskowej lub ściany wyciągowej.

Niekiedy stosuje się jeszcze urządzenie do podgrzewania wyrobu lakierowego.

Natrysk pneumatyczny a natrysk hydrodynamiczny

Wyroby lakierowe mogą być natryskiwane za pomocą sprężonego powietrza (natrysk pneumatyczny) lub bez użycia sprężonego powietrza (natrysk hydrodynamiczny). W tym przypadku wyrób lakierowy tłoczy się pod ciśnieniem ok. 20 MPa przez dyszę o małej średnicy (0,28-0,55 mm). Po przejściu przez otwór dyszy strumień wyrobu lakierowego ulega rozpyleniu na drobne cząstki.

Natrysk za pomocą sprężonego powietrza można prowadzić:

  • na zimno (bez podwyższania temperatury wyrobu lakierowego),
  • na gorąco (przy podwyższonej temperaturze wyrobu lakierowego).

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.