Słownik meblarski

Tokarki i obtaczarki

Tokarki i obtaczarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCT, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku.

Obrabiarki stałe do drewna – w tym tokarki i obtaczarki – dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu.

Jak dzielą się tokarki i obtaczarki?

Tokarki i obtaczarki dzieli się na:

  • tokarki zwykłe,
  • tokarki kopiarki,
  • obtaczarki do drążków.

Zobacz też: podział obrabiarek do drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.