Słownik meblarski

Wzorcarka

Wzorcarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCG, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku.

Obrabiarki stałe do drewna – w tym wzorcarki – dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu.

Jak dzielą się wzorcarki?

Wzorcarki dzieli się na podgrupy. Są to:

  • wzorcarki bryłowe poprzeczne,
  • wzorcarki bryłowe wzdłużne,
  • wzorcarki płaskorzeźbowe.

Zobacz też: podział obrabiarek do drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.