Słownik meblarski

Urządzenie do zanurzania

Urządzenie do zanurzania – wykańczanie przez zanurzanie polega na kąpieli przedmiotu w wyrobie lakierowym. Lepkość lakieru powinna wynosić 15-45 s według Kubka Forda nr 4. Zanurzanie i wynurzanie musi być prowadzone z określoną prędkością, najczęściej od kilku do kilkunastu cm/min.

Do wykańczania tą metodą nadają się wyroby lakierowe nitrocelulozowe, olejne, olejne modyfikowane i syntetyczne, np. ftalowe, zarówno lakiery czy farby, jak i emalie. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy wykańczaniu elementów lub przedmiotów o nieskomplikowanych kształtach, np. uchwytów do narzędzi, listewek miar metrycznych, nóg stołów lub krzeseł, podzespołów okien.

Jak działa wanna do zanurzania?

Najprostsze urządzenie do nanoszenia lakierów przez zanurzanie to wanna wyposażona w zespół do mechanicznego zanurzania i wynurzania wykańczanych przedmiotów.

Przeznaczone do wykańczania przedmioty mocuje się do płyty, którą wsuwa się do ramy. Ramę wyposażono w prowadniki osadzone w prowadnicach wspornika. Mechanizm z bębnem służy do podnoszenia i opuszczania ramy. Umożliwia to przymocowana do ramy lina, na końcu której znajduje się przeciwciężar. Napęd bębna może być mechaniczny lub ręczny.

W tym urządzeniu zbiornik z lakierem pozostaje nieruchomy, natomiast opuszcza i podnosi się przedmioty poddawane wykańczaniu. Stosuje się także urządzenia, w których zbiornik z lakierem podnosi się do góry. Dzięki temu nieruchomo zawieszone przedmioty zostają w nim zanurzone, następnie opuszcza się zbiornik i przesuwa pod kolejną paletę z zawieszonymi nieruchomo przedmiotami.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.