Słownik meblarski

Taśma ścierna

Taśma ścierna – do obróbki drewna stosuje się różne narzędzia ścierne nasypowe w postaci: arkuszy, krążków i taśm. Szerokie zastosowanie w obróbce maszynowej znalazły taśmy bez końca.

Jakie są rodzaje taśm ściernych?

Taśmy szerokości 40-200 mm są nazywane wąskimi, natomiast taśmy szerokości 600-1.500 mm – szerokimi i są stosowane w szlifierkach szerokotaśmowych.

Co to są taśma ścierna bez końca?

Taśmy bez końca wyrabia się przez sklejenie w obwód bez końca odcinka taśmy odpowiedniej szerokości. Długość taśmy zależy od średnicy kół taśmowych i ich rozstawu.

Taśm bez końca używa się także w szlifierkach wałkowych. Długość zależy od obwodu wałka szlifierskiego. W szlifierkach tarczowych stosuje się krążki mocowane obwodowo (duże średnice) lub środkowo.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.