Słownik meblarski

Wiertło bębenkowe

Wiertła bębenkowe – wiertłami wykonuje się najczęściej otwory przelotowe i gniazda walcowe nieprzelotowe, wykorzystywane do łączenia elementów drewnianych lub do przytwierdzania okuć. Jako podstawę podziału wierteł przyjmuje się przede wszystkim konstrukcję części roboczej wierteł.

Co czego używane są wiertła bębenkowe?

Wiertła bębenkowe są używane do wiercenia dokładnych otworów o małej głębokości (do 50 mm) w drewnie litym i tworzywach drzewnych. Najpopularniejszym zastosowaniem tych wierteł jest wywiercanie wadliwych miejsc w elementach i półfabrykatach.

Ze względu na dobre warunki prowadzenia w drewnie wiertłami bębenkowymi można wykonywać niepełne otwory w brzegach elementów. Wiertła bębenkowe z gładką krawędzią nacinającą mają średnicę 10-50 mm, natomiast wiertła z krawędzią zębatą 30-100 mm.

Jak zmniejszyć nagrzewanie się wiertła?

Trudne warunki odprowadzania wióra i duża powierzchnia styku z drewnem sprawiają, że wiertło łatwo się nagrzewa wskutek tarcia. Z tego względu prędkość skrawania wierteł z gładką krawędzią nacinającą nie powinna przekraczać 2 m/s, a posuw – 1 mm/obrót.

Aby zmniejszyć możliwość nagrzewania się wiertła, jego cylindrycznej części roboczej nadaje się niewielką zbieżność w kierunku chwytu.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.