Słownik meblarski

Frez ścinowy

Frezy ścinowe – należą do narzędzi frezarskich (rodzaj frezu nasadzanego) przeznaczonych do maszynowej obróbki drewna, montowane są poprzez ich nasadzanie na wrzeciona.

Gdzie stosuje się frezy ścinowe?

Stosuje się je głównie we frezarkach dolnowrzecionowych do płaskiego lub profilowego frezowania zazwyczaj wąskich półfabrykatów drzewnych. Frezy ścinowe służą wyłącznie do wykonywania rowków, wpustów, wręgów, wczepów i widlic.

Charakteryzują je prosta budowa i łatwość wykonania. Ich trwałość jest jednak niewielka i ponadto w miarę ostrzenia zmienia się profil freza.

Jak wygląda frez ścinowy?

Frezy ścinowe do rowków mają zazwyczaj uzębienie kombinowane, tj. składające się z dwóch na przemian skośnie ostrzonych zębów nacinających, po których następuje ząb skrawający, ostrzony prosto. Aby zmniejszyć opory tarcia freza o boki rowków, stosuje się zgrubienia powierzchni przyłożenia lub natarcia zęba. Zgrubienia te mają szerokość 2-3 mm, a ich płaszczyzny są lekko pochylone.

Zgrubienia płaszczyzny natarcia są pochylone do tyłu zęba, natomiast zgrubienia wzdłuż płaszczyzny przyłożenia do środka freza. Frezy ś. piłowe mają kształt piły tarczowej i dlatego zwane są frezami tarczowymi. Ich grubość jest jednak kilkakrotnie większa niż grubość piły. Są stosowane do wykonywania głębokich rowków, wpustów i widlic.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.