Słownik meblarski

Brykieciarka tłokowa

Brykieciarka tłokowa – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej.

Brykieciarka tłokowa z mechanicznym napędem tłoka i otwartą komorą zgniatania służy do zgniatania rozdrobnionego drewna w celu ułatwienia transportu surowca lub ułatwienia dalszego użytkowania sortymentu.

Jak działa brykieciarka tłokowa?

Maszyna ta pracuje w sposób ciągły. Walcowy, poziomy tłok wpycha okresowo porcje trocin do komory zgniatania. Stożkowy kształt komory i tarcie trocin o jej ścianki powodują, że trociny są zagęszczane i zgniatane. Powstające wskutek tarcia ciepło sprzyja uplastycznieniu drewna.

W komorze zgniatania, otwartej od strony wylotu, można wyodrębnić dwie części – część o stałej zbieżności i część o zbieżności regulowanej. Ta ostatnia ma kształt tulei rozciętej na dwie części. Za pomocą mechanizmu dźwigniowego i siłownika pneumatycznego, zainstalowanego na końcu tulei, można uzyskać potrzebne naciski na rozcięte jej części i w ten sposób regulować stopień zagęszczenia trocin w brykietach.

Jak poprawić wydajność brykieciarki tłokowej?

Zgnieciona, związana działaniem nacisku i temperatury masa trocin zostaje w komorze zgniatania uformowana na kształt walcowego pręta. Opuszcza on wylot tulei ruchem przerywanym i pod własnym ciężarem rozłamuje się na pojedyncze brykiety. W celu zwiększenia wydajności maszyny w luku wsypowym przed komorą zgniatania umieszczono ślimakowy mechanizm wstępnego zagęszczania trocin.

Źródło: Bieniek S. (1995), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.