Słownik meblarski

Giętarka z ramionami

Giętarka z ramionami – to maszyna do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności. Giętarki z ramionami służą do nadawania elementom kształtów łukowych, zawsze otwartych, o dużym zakresie krzywizn.

Giętarka z ramionami – budowa

Zespół roboczy w tych maszynach ma zwykle postać dwu ramion (czasem jednego), połączonych stalową taśmą lub szerokim łańcuchem drabinkowym. Ramiona – poprzez taśmę lub łańcuch – dociskają do roboczej powierzchni formy kolejne punkty na długości zginanego elementu. Napięcie taśmy uzyskuje się przez obrót dźwigni mimośrodu w zacisku.

W zależności od długości giętego elementu zaciski są odpowiednio na ramionach ustawiane z wykorzystaniem szeregu otworów na długości ramion.

Na czym polega gięcie drewna?

Element do gięcia przygotowuje się w ten sposób, że nakłada się nań taśmę stalową z kostkami oporowymi po stronie, która ma być po zgięciu wypukła. Taśmę tę napina się za pomocą drewnianych klinów. Tak przygotowany element układa się na ramionach giętarki, a następnie za pomocą zacisków napina na nim taśmę ramion.

Następnie przez pokręcanie ręcznego kółka mechanizmu dociskowego dociska się element w połowie jego długości do formy. Tłoczyska siłowników za pośrednictwem układu dźwigniowego wychylają ramiona giętarki, które dociskają element do powierzchni formy.

Po wygięciu i zabezpieczeniu elementu następuje przesterowanie siłowników i w jego wyniku – opuszczenie ramion do położenia spoczynkowego. Element wraz z taśmą i formą zostaje zdjęty z maszyny i przekazany do suszarni.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.