Słownik meblarski

Brykieciarka z napędem hydraulicznym

Brykieciarka z napędem hydraulicznym – maszyny w postaci zgniatarek wykorzystywane są w meblarstwie i stolarstwie do powierzchniowej obróbki plastycznej.

Brykieciarka tłokowa z mechanicznym napędem tłoka i otwartą komorą zgniatania służy do zgniatania rozdrobnionego drewna w celu ułatwienia transportu surowca lub ułatwienia dalszego użytkowania sortymentu. Brykieciarka z napędem hydraulicznym pracuje w sposób przerywany (cykliczny).

Jak jest zbudowana brykieciarka z napędem hydraulicznym?

Brykiety mają postać graniastosłupów o podstawie ośmiokątnej. Kształtują je: forma dolna, przeciwforma górna i dwie przeciwformy boczne. Elementy te w stanie spoczynkowym tworzą – wraz ze skrzynią – komorę zgniatania. Przenośnik ślimakowy dostarcza do komory i wstępnie zagęszcza materiał wsadowy.

Formę wykonano w przesuwnej płycie, w postaci dwóch pięciobocznych korytek, wykorzystywanych na przemian. Nacisk przeciwform – górnej i bocznych – uzyskuje się od siłowników hydraulicznych, średnicy 300 mm. Ponadto w maszynie występują dwa wypychacze brykietów, także z napędem hydraulicznym.

Jak działa brykieciarka z napędem hydraulicznym?

Cykl pracy brykieciarki jest następujący: gdy komora zostanie napełniona zagęszczonym materiałem wsadowym, górna przeciwforma rozpoczyna ruch roboczy do dołu, zgniata wsad i zatrzymuje się w swym dolnym skrajnym położeniu. W tym momencie ruszają równo przeciwformy boczne wywierając nacisk w kierunku poziomym.

Po zakończeniu tego ruchu wszystkie przeciwformy wracają do swych położeń wyjściowych. Siłownik przesuwa poprzecznie płytę formy a odpowiedni wypychacz zsuwa wyprodukowany brykiet do rynny odprowadzającej. W tym czasie, z udziałem drugiego korytka płyty, odbywa się napełnianie komory zgniatania.

Źródło: Bieniek S. (1995), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.