Słownik meblarski

Formatyzerko-czopiarka

Formatyzerko-czopiarka – to obrabiarka należąca do grupy tzw. obrabiarek zespolonych: pracuje co najmniej dwoma narzędziami różnego rodzaju, mocowanymi w osobnych zespołach roboczych i wykonującymi oddzielnie w różnych miejscach obrabianego elementu obróbkę różnymi sposobami.

W przypadku formatyzerko-czopiarki (zamiennie też nazywaną frezarko-czopiarką) zastosowano kompilację co najmniej dwóch lub trzech zespołów roboczych:

 • pilarki tarczowej poprzecznej (formatyzerki) wraz z piłą podcinającą,
 • frezarki,
 • w niektórych modelach także i wiertarki.

Obróbka elementów na takiej obrabiarce umożliwia m.in.:

 • wykonanie cięcia równoległego,
 • cięcia pod kątem i ukośnego,
 • formatowanie,
 • profilowanie,
 • wykonywanie wpustów,
 • wykonywanie wręgów,
 • obróbkę narożników i konturów,
 • wykonywanie złączy w postaci czopów.