Słownik meblarski

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą i elastycznym dociskiem

Giętarko-sklejarka ze sztywną formą i elastycznym dociskiem – rodzaj giętarko-sklejarki; maszyny te są stosowane do wykonywania elementów o kształtach zarówno płaskich, jak i głębokich, otwartych i zamkniętych.

Charakteryzują się elastycznym dociskiem zginanego elementu do formy, uzyskiwanym z użyciem taśm stalowych, węży powietrznych, płaszczy i przepon gumowych, dociskanych przez sprężone powietrze lub przez wodę o wysokim ciśnieniu.

Jak jest zbudowana giętarko-sklejarka ze sztywną formą i elastycznym dociskiem?

Urządzenie składa się z formy, pneumatycznego węża (dociskowego) o specjalnej konstrukcji oraz ściany oporowej dla węża. Wnętrze węża podzielono na kilka komór za pomocą poprzecznych przegród z gumy. W przegrodach tych osadzono zawory otwierające się przy określonej wartości ciśnienia powietrza.

W prostszych wykonaniach zamiast zaworów znajdują się w przegrodach małe otwory znacznie mniejsze niż średnica przewodu zasilającego.

Jak działa giętarko-sklejarka ze sztywną formą i elastycznym dociskiem?

Króciec przewodu zasilającego osadzono w ściance komory środkowej. Sprężone powietrze, doprowadzane do tej komory szybko ją wypełnia, dociskając do formy pakiet forniru w jego części środkowej.

Następnie przez zawory (lub otwory) w przegrodach powietrze przedostaje się do komór sąsiednich z prawej i z lewej strony, a potem do dalszych. Wypełnia je i w ten sposób kolejno dociska do formy odcinki pakietu coraz dalej położone od środka.

Stosowanie w procesie gięcia węża opisanej konstrukcji zapobiega powstawaniu przesunięć, sfałdowań i szczelin między poszczególnymi warstwami forniru w pakiecie.

Źródło: Bieniek S. (1995), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.