Słownik meblarski

Giętarko-sklejarka

Giętarko-sklejarki – są to maszyny do obróbki złożonej, podczas której odbywa się gięcie pakietu cienkich elementów z drewna (np. pasków lub arkuszy forniru) i jednoczesne ich sklejanie. Rezultatem tej obróbki są elementy tzw. gięto-klejone o budowie warstwowej.

Na czym polega gięcie swobodne?

Nadawanie kształtu elementom odbywa się metodą gięcia swobodnego. Sklejanie warstw w elementach może być dokonywane z zastosowaniem ogrzewania parą, gorącą wodą, w sposób elektryczny oporowy lub prądami wielkiej częstotliwości albo bez ogrzewania, zależnie od przyjętej technologii klejenia.

Jakie są rodzaje giętarko-sklejarek?

W grupie giętarko-sklejarek pakietów forniru można wyodrębnić:

  • maszyny, w których pakiet forniru jest zginany między sztywnymi formami, przy czym formy mogą być jednolite lub dzielone,
  • maszyny, w których pakiet forniru jest dociskany do formy (jednolitej lub dzielonej) za pomocą elastycznych zespołów dociskowych.

Odrębną pod względem konstrukcyjnym grupę stanowią giętarko-sklejarki do elementów wielkowymiarowych produkowanych z desek.

Źródło: Bieniek S. (1995), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.