Słownik meblarski

Dłutarka

Dłutarki – są to obrabiarki do drewna o oznaczeniu DCD, które stanowią wyposażenie techniczne zakładów przemysłu drzewnego i pracują wyłącznie narzędziami o działaniu tnącym. Należą do grupy tzw. obrabiarek stałych, a więc takich maszyn, które ustawia się na fundamentach lub mocuje na ścianach budynku.

Obrabiarki stałe do drewna – w tym dłutarki – dzieli się na grupy, podgrupy i typy. Każdej grupie (podgrupie) i każdemu typowi obrabiarki stałej jest przyporządkowana określona litera alfabetu.

Jak dzielą się dłutarki?

Dłutarki dzieli się na podgrupy, przyjmując za kryterium kinematykę narzędzia. Są to:

  • dłutarki o postępowym prostoliniowym ruchu dłuta,
  • dłutarki o postępowo-zwrotnym ruchu dłuta,
  • dłutarki o oscylacyjnym ruchu dłuta,
  • dłutarki kombinowane.

Zobacz też: podział obrabiarek do drewna

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.